Xây dựng nhà ở sân vườn

Là một tiểu khu đô thị mới có tiêu chuẩn ở tương đối cao, môi trường sống thích hợp, nơi có sự gắn kết của thiên nhiên xuang quanh, có cơ hội cho nhiều người có các điều kiện kinh tế khác nhau đến ở. Là một tiểu đô thị mới khu trung tâm, từ […]

09/12/2016

Xem thêm